4 Charakteristiky indigových dětí, které potřebujete znát

Obecně se věří, že indigové děti mají zvláštní schopnosti, které se liší od ostatních dětí, zejména v záležitostech týkajících se nadpřirozeného světa. Nejen to, indigové děti mají také jedinečný charakter a jsou citlivější na podmínky prostředí.

Indigové děti jsou děti, které jsou považovány za výjimečné, protože mají jiné schopnosti a vlastnosti než jejich vrstevníci. Často jsou také považováni za schopnosti podobné paranormálním jevům, jako je schopnost číst myšlenky jiných lidí nebo předpovídat budoucnost.

Samotné slovo indigo pochází z názvu indigo, což znamená barvu indigovou, tmavě modrou nebo fialovou. Předpokládá se, že barva je aura vycházející z indigových dětí, která dokáže popsat jejich osobnost a silné stránky, jako je vysoká úroveň inteligence a citlivosti.

Rozpoznání vlastností indigových dětí

I když se fyzicky neliší od ostatních dětí, indigové dítě má obvykle vlastnosti nebo výhody několika způsoby, včetně:

1. Mít vysokou inteligenci v akademicích

Indigové děti jsou považovány za děti, které mají v mnoha oblastech výhody než děti jejich věku, včetně akademických pracovníků.

Nezřídka indigové děti dokážou okamžitě porozumět věcem, které děti jejich věku nedokážou pochopit, a dokážou se rychle vzdělávat na vyšší úrovni.

2. Mít vysokou úroveň kreativity

Indigové děti jsou nejen chytré v akademiích, ale také jsou velmi kreativní a inovativní jedinci. Jsou schopni vidět problém z jiné perspektivy než většina lidí.

Proto nezřídka indigové děti dokážou řešit problémy, které jsou těžké nebo je nedokážou vyřešit lidé, kteří jsou starší než oni.

3. Mít silnější intuici

Indigové děti mají bystrou intuici, která jim může pomoci při rozhodování nebo rozhodování v každodenních činnostech.

V jednom případě bylo uvedeno, že indigové dítě bylo schopno odpovídat na otázky testu z matematiky, i když nevědělo, jak na to. Indigové dítě se při zodpovězení všech zkušebních otázek zcela spoléhá na svou intuici nebo tušení.

4. Mmít tvrdý charakter

Většina indigových dětí má postavy, které znějí extrémně, od podrážděnosti, tvrdohlavosti, hyperaktivity až po to, že vždy chtějí, aby se s nimi jednalo spravedlivě z jejich vlastní perspektivy.

Kromě toho jsou indigové děti popisovány také jako lidé velmi citliví na různé věci. Nejen emocionálně jsou indigové děti také citlivější na věci, které lze cítit prostřednictvím pěti smyslů.

Indigové děti mohou reagovat různými způsoby nebo přehnaně na pachy, světlo nebo zvuky, což se většině lidí může zdát normální.

Kromě těchto privilegií dosud nebyl proveden dostatek výzkumů, které by mohly potvrdit všechny domněnky, které o indigových dětech kolují a kterým veřejnost věří.

Ve skutečnosti je pravda o existenci samotných indigových dětí stále často zpochybňována, takže stále existuje mnoho lidí, kteří tomu nevěří.

Pokud však vaše dítě vykazuje vlastnosti indigového dítěte, například že je chytřejší než jejich vrstevníci nebo je velmi citlivé na různé věci, není nic špatného na tom, když se poradíte s lékařem a dozvíte se více o správném způsobu doprovodu.