Perindopril - Výhody, dávkování a vedlejší účinky

Perindopril je lék na snížení krevního tlaku trpící hypertenze. Kontrolovaný krevní tlak může snížit riziko komplikací, včetně selhání ledvin, mrtvice nebo srdečního infarktu. Tento lék se také používá při léčbě srdečního selhání.

Perindopril je antihypertenzivum ACE inhibitor. Tento lék působí tak, že blokuje působení enzymu konvertujícího angiotenzin. Tento způsob práce rozšíří krevní cévy, takže průtok krve bude plynulejší, ulehčí práci srdce a sníží krevní tlak.

Ochranná známkaperindopril: Bioprexum, Bioprexum Plus, Cadoril, Cosyrel 5/10, Cosyrel 10/10, Coveram, Triplixam

Co je Perindopril

skupinaLéky na předpis
KategorieInhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu/ACE inhibitory
VýhodaLéčí hypertenzi a používá se při léčbě srdečního selhání
SpotřebovánoDospělí i senioři
Perindopril pro těhotné a kojící ženyKategorie D: Existují pozitivní důkazy o rizicích pro lidský plod, ale přínosy mohou převažovat nad riziky, například při řešení život ohrožujících situací.

Není známo, zda se perindopril vstřebává do mateřského mléka či nikoli. Pokud kojíte, neužívejte tento přípravek, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Léková formaTablety potahované filmem

Opatření před užitím perindoprilu

Při léčbě perindoprilem dodržujte doporučení a rady lékaře. Před použitím tohoto léku musíte věnovat pozornost následujícímu:

 • Informujte svého lékaře o všech alergiích, které máte. Perindopril by neměli užívat pacienti, kteří jsou alergičtí na tento lék nebo na léky z této třídy ACE inhibitor jiné, jako je ramipril.
 • Informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste měl(a) onemocnění jater, ledvin, vysoké hladiny draslíku, dehydrataci, onemocnění periferních tepen, arteriosklerózu, srdeční selhání, lupus, cukrovku nebo angioedém.
 • Informujte svého lékaře, pokud užíváte určité léky, rostlinné produkty nebo doplňky, jako jsou doplňky draslíku.
 • Informujte svého lékaře, pokud podstupujete dialýzu.
 • Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. Během léčby perindoprilem používejte účinnou antikoncepci.
 • Informujte svého lékaře, že užíváte perindopril, pokud plánujete chirurgický zákrok, včetně zubního zákroku.
 • Během užívání perindoprilu neřiďte vozidlo ani neprovádějte činnosti, které vyžadují pozornost, protože tento lék může způsobit závratě.
 • Okamžitě navštivte svého lékaře, pokud máte alergickou reakci, předávkování nebo závažné nežádoucí účinky po užití perindoprilu.

Dávkování a návod k použití perindoprilu

Dávka perindoprilu podaná lékařem se může lišit v závislosti na typu stavu peridoprilu a věku pacienta. Níže je uveden rozpis dávek perindoprilu:

 • Stav: Hypertenze

  U dospělých pacientů je dávka 4–8 mg denně. Dávku lze rozdělit na 2 dávky denně. Maximální dávka je 16 mg denně.

 • Stav: Srdeční selhání

  U dospělých pacientů je dávka 2 mg denně. Dávku lze upravit podle stavu pacienta v rozmezí 8-16 mg denně.

 • Stav: Stabilní ischemická choroba srdeční

  U dospělých pacientů je dávka 4 mg denně po dobu 2 týdnů. Poté se dávka zvyšuje podle podmínek až na dávku 8 mg denně.

Jak správně užívat perindopril

Před užitím perindoprilu dodržujte doporučení lékaře a přečtěte si pokyny na obalu léku. Bez porady s lékařem dávku nezvyšujte ani nesnižujte.

Perindopril by se měl užívat 30 minut před jídlem. Aby byl lék účinný, užívejte perindopril pravidelně každý den ve stejnou dobu.

Nepřestávejte užívat perindopril, s výjimkou pokynů lékaře. Náhlé vysazení tohoto léku může zvýšit riziko zhoršení stavu.

Pokud zapomenete užít perindopril, vezměte si ho okamžitě, pokud interval s dalším schématem užívání není příliš blízko. Když je blízko, ignorujte a nezdvojnásobujte dávku.

Jedním z nežádoucích účinků, které se mohou objevit po užití perindoprilu, jsou závratě. Proto po užití perindoprilu nespěchejte vstát.

Kromě užívání léků na snížení krevního tlaku se doporučuje, abyste si osvojili zdravý životní styl, aby bylo možné lépe kontrolovat krevní tlak. Například omezením konzumace potravin s vysokým obsahem soli a tuku, pravidelným cvičením a udržováním ideální tělesné hmotnosti.

Během užívání perindoprilu musíte docházet na pravidelné kontroly se svým lékařem. Je třeba provést lékařské vyšetření u lékaře, aby bylo možné vždy sledovat vývoj stavu a účinnost léku.

Uchovávejte perindopril v uzavřené nádobě na chladném a suchém místě. Chraňte přípravek před přímým slunečním zářením a uchovávejte přípravek mimo dosah dětí.

Interakce perindoprilu s jinými léky

Účinky lékové interakce, které se mohou objevit, pokud je perindopril užíván s určitými léky, zahrnují:

 • Snížená účinnost perindoprilu při použití s ​​nesteroidními protizánětlivými léky, jako je diklofenak nebo ibuprofen
 • Zvýšené riziko rozvoje nízkého krevního tlaku, vysokých hladin draslíku a zhoršené funkce ledvin při užívání s alisicrenem nebo ARB, jako je azilsartan nebo kandesartan
 • Zvýšené riziko závažných alergických reakcí a infekcí při použití s ​​alopurinolem
 • Zvýšené riziko rozvoje hyperkalémie při užívání s doplňky draslíku nebo diuretiky šetřícími draslík, jako je spironolakton nebo amilorid
 • Zvýšené riziko otravy lithiem
 • Zvýšené riziko nežádoucích účinků při použití s ​​tizanidinem

Nežádoucí účinky a nebezpečí perindoprilu

Nežádoucí účinky, které se mohou objevit po užití perindoprilu, zahrnují:

 • suchý kašel
 • Bolest hlavy nebo únava
 • Rozmazané vidění
 • Závratě nebo pocit vznášení
 • Zvracení nebo průjem

Zavolejte svého lékaře, pokud se výše uvedené nežádoucí účinky nezlepší nebo se zhorší. Okamžitě vyhledejte lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte alergickou lékovou reakci nebo závažné nežádoucí účinky, jako jsou:

 • Otok úst, obličeje, nohou nebo rukou (angioedém)
 • Vysoké hladiny draslíku v krvi, které mohou být charakterizovány příznaky, jako je svalová slabost, pomalý srdeční tep, nepravidelný srdeční rytmus nebo mdloby
 • Porucha funkce ledvin, která může být charakterizována příznaky, jako je vzácné močení nebo velmi malé množství moči
 • Zhoršená funkce jater, která může být charakterizována příznaky, jako je nažloutlá kůže nebo oči (žloutenka), silná bolest břicha, tmavá moč