Využití psychologických konzultací ke zlepšení duševního zdraví

V Indonésii málokdo využívá psychologické poradenství k řešení psychických problémů, i když to opravdu potřebují. Důvodem je, že existuje předpoklad, že psychologické konzultace potřebují jen blázni.

Psycholog je někdo, kdo studuje vědu o mentálních a myšlenkových procesech, zejména těch, které se týkají chování. Psychologická konzultace je oboustranná komunikační aktivita mezi pacienty a psychology s cílem nalézt řešení problémů s pocity nebo duševními poruchami, které pacienti zažívají.

Toto řešení je dáno na základě psychického stavu a způsobu myšlení pacienta a jeho vlivu na chování pacienta, který posuzují psychologové při průběžné konzultaci.

Jaké jsou výhody psychologické konzultace?

Psychologická konzultace vám může pomoci vyřešit problémy a stížnosti, kterým čelíte, zejména ty, které se týkají pocitů, emocí a chování.

Před poradou naváže psycholog s pacientem dobrý vztah a vzájemnou důvěru, aby byl pacient otevřenější ke sdílení problémů, se kterými se potýká.

V psychologické poradně může psycholog udělat následující věci:

  • Pomůže vám porozumět nebo změnit váš pohled na daný problém
  • Navést vás k brainstorming nebo dávat rady ohledně problémů, kterým čelíte, například když čelíte některým obtížným životním rozhodnutím
  • Pomůže vám vypořádat se se smutkem, úzkostí, nadměrným strachem nebo špatnými návyky, které mohou zasahovat do vašeho každodenního života
  • Pomozte narovnat problémy ve vztazích s ostatními lidmi, včetně rodiny, přátel nebo manželů
  • Diagnostikuje a pomáhá léčit duševní poruchy, jako jsou deprese, úzkostné poruchy, bipolární poruchy nebo dokonce schizofrenie.

Na rozdíl od psychiatra nemůže psycholog svým pacientům předepisovat léky. Psychiatrické stavy, které vyžadují léčbu, může i přesto diagnostikovat psycholog. Pokud pacient opravdu potřebuje léky, psycholog ho doporučí k psychiatrovi.

Kdy byste měli mít psychologickou konzultaci?

Zde jsou některé známky toho, že někdo potřebuje psychologickou konzultaci:

1. Problém je již velmi nepříjemný

Problém může člověku ztížit soustředění se na práci nebo každodenní činnosti. Nezřídka problémy přivádějí člověka k zoufalství, nadměrné úzkosti, potížím se spánkem a ztrátě chuti k jídlu. Když problém zasáhl do vašeho života a činností, možná budete potřebovat psychologickou konzultaci.

2. Problém nevyřešíte sami

Když cítíte smutek, úzkost nebo strach, možná jste zkoušeli různé věci, abyste se cítili lépe, například ventilováním, čtením motivačních knih nebo rozptýlením cvičení.

Pokud všechny způsoby, které děláte, nefungují, možná je čas, abyste si udělali psychologickou konzultaci. Pamatujte, že když požádáte o pomoc psychologa, neznamená to, že jste blázni nebo slabí.

3. Ventilovat problém do negativní věci

Dalším znamením, že potřebujete psychologickou konzultaci, je, když se snažíte překonat svůj problém tím, že děláte věci, které pro vás nejsou dobré, jako je kouření, pití, užívání nelegálních drog nebo dokonce přejídání.

4. Nedávno prožitá traumatická událost

Pokud jste nedávno prožili traumatickou událost, jako je ztráta blízkého člověka, rozvod nebo ztráta zaměstnání, je dobré navštívit psychologickou konzultaci, zvláště pokud smutek, který pociťujete, nezmizí.

Důvodem je, že ne každý může sám čelit vážným událostem, jako je tato, a potřebuje vedení.

Problémy v životě mohou nastat, když nejsme připraveni je přijmout. Problémy jako tento zatěžují vaši mysl, destabilizují vaše emoce a ovlivňují vaše každodenní aktivity. To by samozřejmě nemělo být povoleno a musí se to okamžitě řešit.

Ne všechny problémy však lze řešit samostatně. Někdy potřebujete pomoc, abyste si odlehčili mysl a našli cestu ven z problému. V těžkých chvílích, jako je tato, je přirozené, že nemůžete jasně myslet.

Není proto nic špatného vyhledat odbornou pomoc, a to psychologickou konzultací. V této konzultaci můžete sdílet všechny své stížnosti nebo obavy, aniž byste se museli bát, že budete souzeni.