Rizika dětí v rozbitém domě

Rozvrácený domov lze interpretovat jako rodinu vkde je ten člověkrozvedený nebo oddělený. Podle údajů Ústředního statistického úřadu bylo v roce 2014 v Indonésii nejméně 344 237 případů talak a rozvodu.

Rozvod není něco, co by chtěla zažít žádná rodina. Ale někdy může být rozvod nevyhnutelný. A dopad rozvodu nepociťují jen rodiče, kteří jsou odloučeni, ale i jejich děti.

Dítě rozvrácený domov jejichž rodiče se rozvedli, se pravděpodobně cítí ztracení, izolovaní, bojí se zůstat sami, zlobí se na jednoho nebo oba rodiče, mají pocit, že oni jsou příčinou odloučení jejich rodičů, cítí se odmítnutí, cítí nejistý (nebezpečný/nejistý) a zmatený, kterého rodiče vzít.

Jedna studie odhalila, že rozvod má vážné důsledky na psychickou pohodu dětí rozvrácený domov, a to nejen po rozvodu, ale i před rozvodem. Jiné studie ukázaly, že rodiče, kteří jsou rozvedení, odloučení, pijí alkohol nebo mají trestní řízení, přispívají k rozvoji antisociálního chování u svých dětí.

Trpět může i rozvod rodičů syndrom separační úzkosti (SMUTNÝ). SAD je stav, kdy se dítě bojí a je nervózní, když je pryč z domova nebo odloučeno od blízkých, jako je odloučení od rozvedených rodičů. Tento strach může narušovat běžné činnosti dítěte, jako je chození do školy nebo hraní si s ostatními dětmi.

A nejen krátkodobě se rozvod týká i dětí rozvrácený domov v dlouhodobém horizontu. Podle výzkumu děti rozvrácený domov větší pravděpodobnost, že budou trpět depresí, když jim je dvacet. Rozvod rodičů ovlivní i dítě, pokud bude mít vztah později v životě. Statistické studie ukazují, že děti, jejichž rodiče jsou rozvedení, se také častěji rozvádějí. Jsou tam i děti rozvrácený domov který se rozhodl nevdát. Chtějí mít romantický vztah s jinou osobou, ale zdrží se toho, aby do vztahu skutečně vstupovali nebo se do něj nezapojovali. Možná se i omezit nebo si držet odstup.

Kromě toho, dítě rozvrácený domov Existuje také podezření, že mají méně stabilní finance ve srovnání s dětmi s úplnými rodinami. Dítě rozvrácený domov také údajně mají nižší studijní výsledky, konzumují více alkoholu, více kouří a mají vyšší míru nezaměstnanosti.

Abyste předešli všem výše uvedeným rizikům, buďte vždy otevření a sdílejte s dítětem rodinnou situaci, dobrá komunikace je důležitá pro jeho budoucí vývoj. Pokud jde o rodiče, buďte opatrní, pokud musíte zvážit možnost rozvodu, když dojde ke konfliktu. Než učiníte důležitá rozhodnutí ohledně kontinuity vašeho manželství, je dobré vyhledat poradenství k vyřešení manželských konfliktů.