Andrology Doctor: Řešení problémů mužského reprodukčního systému

Androlog je specialista, který se specializuje na řešení problémů s mužským reprodukčním systémem. Nejen to, mezi problémy, které andrologové řeší, patří také hormonální poruchy a mužská neplodnost.

Andrologie je obor lékařské vědy, který specificky studuje strukturu a funkci mužského reprodukčního systému. Mezitím je androlog lékař, který se zaměřuje na léčbu mužských zdravotních problémů, zejména těch, které souvisí s mužskou neplodností (poruchy plodnosti), reprodukčním systémem a poruchami sexuálních funkcí.

Než se praktický lékař stane andrologickým lékařem, musí absolvovat dalších 6 semestrů vzdělávání, aby získal titul Andrologický specialista (Sp.And). Po ukončení doby vzdělávání nebo pobytu si může androlog otevřít soukromou praxi nebo se stát součástí lékařského týmu v nemocnici.

Problémy mužského reprodukčního systému, které mohou léčit andrologové

Moderní andrologie využívá různé úspěchy v lékařství a dalších oblastech vědy, jako je molekulární biologie, mikroskopie a genetika. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života a překonat problémy v reprodukčním systému mužů.

Některé problémy s mužskými reprodukčními orgány, které může androlog léčit, jsou:

 • Porucha plodnosti (neplodnost).
 • Snížená sexuální touha.
 • Andropauza.
 • Erektilní dysfunkce, včetně předčasné ejakulace, opožděné ejakulace a impotence.
 • Poruchy mužských pohlavních hormonů (hypogonadismus).
 • Poruchy prostaty.

Kompetence, které musí mít doktor andrologie

Aby mohl androlog poskytnout svým pacientům tu nejlepší léčbu, musí mít způsobilost k provádění následujících lékařských postupů:

 • Analýza spermatu a spermatu.
 • Kryokonzervace (metoda používaná pro skladování a zmrazení spermií).
 • Léčba napomáhající procesu oplodnění a spermatogeneze.
 • Mužská antikoncepce.
 • Hormonální terapie.
 • IVF postup (oplodnění in vitrozace/IVF).

Kromě výše uvedených kompetencí musí andrologičtí lékaři mít i další základní dovednosti při ošetřování pacientů, jako jsou dobré komunikační dovednosti, schopnost vyvolat u pacientů příjemný pocit a profesionální chování.

Na co se připravit před setkáním s andrologem

Aby bylo pro androloga snazší diagnostikovat a určit vhodnou léčbu vašeho stavu, měli byste si před setkáním s andrologem připravit následující věci:

 • Přineste si všechny výsledky vyšetření, která jste předtím dělali.
 • Zaznamenejte všechny stížnosti na reprodukční orgány, které zažíváte.
 • Poznamenejte si také svou anamnézu, léky nebo doplňky, které v současné době užíváte, a případné alergie, které máte.
 • Při konzultaci s andrologem pozvěte člena rodiny nebo přítele, aby vás doprovázel. Jeho účelem je poskytovat morální podporu a pomáhat vám při rozhodování, když je to potřeba.

Při konzultaci s andrologem požádejte o úplné vysvětlení týkající se poruch reprodukčních orgánů, které zažíváte. Nezapomeňte se svého androloga zeptat na výhody a rizika léčby, kterou se chystáte podstoupit.