Soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité.

Tyto zásady ochrany osobních údajů („ Zásady ochrany osobních údajů “) popisuje, jak nakládáme a zabezpečujeme osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím naší platformy. Používáním naší platformy souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů tvoří součást našich smluvních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že zde platí podmínky definované a používané v našich Podmínkách, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak. Všechny odkazy na „vy“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na zákazníky a poskytovatele služeb ve společnosti Alodokter (podle potřeby).

1. VAŠE INFORMACE

Informace shromážděné, když používáte platformu, přijímáte nebo poskytujete služby, zahrnují:

A. Vaše osobní údaje

Mezi vaše osobní údaje patří vaše jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození a adresa e-mailem které poskytnete při registraci na naší platformě. Tyto informace také zahrnují další osobně identifikovatelné informace, které přidáte do svého účtu, jako je životopis.

B. Osobní zdravotní údaje zákazníka

Osobní zdravotní údaje zákazníka zahrnují pohlaví, známý zdravotní stav, léky, alergie, očkování, anamnézu, zdravotní cíle, záznamy o zdravotním deníku, jakož i předpisy, zprávy a lékařské soubory, které zákazník čas od času nahraje na platformu.

C. Obchodní informace od poskytovatelů služeb

Poskytovatelé služeb poskytnou své profilové informace a také zdravotní služby nabízené prostřednictvím platformy. Poskytovatelé služeb rovněž poskytnou preferovaný způsob platby a fakturační adresu pro platby související se službami, které poskytují. Alodokter může ukládat údaje o kreditní kartě nebo informace týkající se jiných platebních metod.

D. Provozní údaje

Alodokter používá ke zlepšení vaší zkušenosti s používáním platformy cookies , log server a další podobné mechanismy umožňující určité funkce, zlepšování služeb, sledování používání služeb a pro marketingové účely na platformě i mimo ni. Tento mechanismus se používá k ukládání uživatelských preferencí, udržování nastavení relace, pomáhá s automatickou autentizací pro často používané služby, pokud to vyžaduje vaše nastavení, a umožňuje další podobné funkční požadavky. K deaktivaci můžete použít nastavení prohlížeče cookies při používání našich webových služeb. To však může způsobit, že některé funkce a služby Alodokter nebudou správně fungovat. Naši partneři z řad třetích stran mohou také v průběhu času automaticky přijímat a ukládat neosobní informace nebo anonymizovaná data o vašich online aktivitách.

2. SBĚR A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

Generál

Osobní údaje, které poskytnete, mohou být shromažďovány a používány společností Alodokter pro následující účely nebo v souvislosti s následujícími účely:

i. umožní vám používat nebo přistupovat k interaktivním funkcím nebo zabezpečeným oblastem platformy, pokud se tak rozhodnete;

ii. provádět příslušná šetření informací, které poskytujete;

iii. vyřizovat nebo řešit jakoukoli stížnost, otázku nebo vyšetřování, které se vás týká;

iv. provádět jakékoli činnosti související s vnitřními ustanoveními společnosti Alodokter o dodržování předpisů, včetně těch, které se týkají vnitřních předpisů, zásad a postupů společnosti Alodokter;

proti. kontrolovat a monitorovat elektronickou komunikaci a osobní účty;

vi. podání nebo jakékoli informace požadované nebo požadované vládními, regulačními a/nebo právními orgány (včetně žádostí zahraničních orgánů, regulátorů a/nebo zákonů);

vii. zpracovávání citlivých osobních údajů (které mohou zahrnovat osobní zdravotní údaje související se zdravotním stavem nebo demografickými údaji) pro sledování a poskytování výhod nebo pro jiné další účely;\ viii. jak je přiměřeně nezbytné pro poskytování nebo schvalování služeb třetích stran;

ix. žádosti o hloubkovou kontrolu od regulátorů, protistran ( protistrana ), klienti Alodokter a finanční instituce;

X. Kontaktní informace v případě nouze;

xi. jakýkoli jiný účel požadovaný nebo povolený zákonem.

S určitými informacemi také naložíme, jak je popsáno níže.

B. Osobní zdravotní údaje zákazníka

Osobní zdravotní údaje Zákazníka poskytnuté prostřednictvím Platformy a/nebo prostřednictvím používání Služby, které nejsou veřejně zveřejněny, nebudou sdíleny, zveřejněny ani zobrazovány nikomu jinému než Zákazníkovi samotnému a příslušnému Poskytovateli služby, se kterým Zákazník si zvolí konzultaci, koho použijí poskytovatelé služeb k poskytování služeb vám. Váš poskytovatel služeb bude mít přístup k vašim osobním zdravotním informacím. Váš poskytovatel služeb může v rámci služby, o kterou jste požádali, aktualizovat vaše osobní zdravotní údaje přidáním poznámek k recenzím, zdravotních cílů a sledováním relevantní zpětné vazby.

Poskytovatel služeb může kdykoli ukončit jakoukoli službu poskytovanou kterémukoli zákazníkovi podle vlastního uvážení, a v takovém případě již poskytovatel služeb po ukončení nebude mít přístup k relevantním osobním zdravotním informacím zákazníka.

Zákazníci mohou sdílet své osobní zdravotní údaje s jinými stranami na vlastní nebezpečí. Alodokter nenese odpovědnost za dodržování zásad ochrany osobních údajů jinými stranami, které uvidí a použijí informace poskytnuté zákazníkem.

C. Informace o platbě

Naši poskytovatelé plateb jako třetí strany budou mít přístup k údajům o vaší platební metodě a fakturační adrese, když provádíte nebo přijímáte platby (podle potřeby) za naše plány předplatného. Tyto třetí strany jsou vázány obchodními smluvními závazky ohledně bezpečnosti a důvěrnosti. Nejsme zodpovědní za jakékoli porušení soukromí nebo bezpečnosti vyplývající z nebo související s poskytovateli plateb třetích stran. Alodokter může ukládat údaje o vaší kreditní kartě nebo jiných online platebních metodách, které můžete používat.

D. Kontaktní informace

Platforma vám bude čas od času zasílat sdělení (e-mail a další upozornění) podle vašeho nastavení upozornění. Při registraci budete požádáni o ověření vaší e-mailové adresy. Vaše kontaktní údaje mohou být také použity pro služby zákaznické podpory. Kromě toho můžeme použít vaše kontaktní údaje k poskytování informací o našich produktech a službách. Pokud se kdykoli rozhodnete, že od nás nechcete dostávat informace nebo potvrzení, postupujte podle pokynů pro odhlášení, které jsou uvedeny v jakékoli komunikaci.

E. Anonymizovaná data

Alodokter může analyzovat anonymizované informace shromážděné prostřednictvím platformy, vyhodnotit trendy a zájmy používání, profilování ( profilování ), marketing, způsoby poskytování a měření účinnosti Služeb a dalšího obsahu. Takto anonymizované a shromážděné informace nejsou považovány za osobní údaje.

Podle indonéských zákonů na ochranu osobních údajů jsme povinni zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Proto nám prosím dejte vědět na [email protected], pokud dojde k nějakým změnám v informacích.

3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

S osobními údaji uloženými společností Alodokter bude nakládáno v souladu s ustanoveními platných zákonů v Indonésii.

V souladu s indonéskými zákony na ochranu soukromí můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, pokud:

i. máme právní, regulační nebo profesionální povinnost dodržovat právní, procesní a souladové postupy, včetně; zabránit nebo zastavit nezákonné, neetické nebo právně žalovatelné činnosti; k ochraně práv a bezpečnosti vás, nás a ostatních; dodržovat ustanovení proti praní špinavých peněz; vymáhat nebo prosazovat naše Podmínky; nebo k ochraně práv a zájmů, majetku nebo bezpečnosti společnosti Alodokter nebo jiných stran;

ii. veškerá nebo většina aktiv společnosti Alodokter je kombinována nebo získána třetí stranou nebo vyvíjíme nebo reorganizujeme naše podnikání, kde vaše osobní údaje mohou být součástí převedených nebo sloučených aktiv nebo můžeme potřebovat převést vaše údaje na nový subjekt nebo třetí strana, která bude řídit naše podnikání;

iii. za určitých okolností může být relevantní zpřístupnění informací vašemu zaměstnavateli nebo místu podnikání, vašim odborným poradcům a těm, s nimiž máme společné propagační smlouvy (jako jsou spolusponzorované akce);

iv. poskytujeme anonymní statistické informace o uživatelích naší platformy a související informace o používání renomovaným třetím stranám, včetně poskytovatelů analytických služeb a vyhledávačů;

proti. využíváme zástupce, dodavatele nebo poskytovatele služeb třetích stran k poskytování služeb, které zahrnují zpracování dat, například archivaci, audit, služby kontroly referencí, odborné poradenství (včetně právního, účetního, finančního a obchodního poradenství), poštovní služby ( poštovní dům ), doprava, technologie, webové stránky, výzkum, bankovnictví, platby, kontakt s klientem, zpracování dat, pojištění, forenzní, podpora při soudních sporech, marketing a bezpečnost; a

vi. tyto strany jsou zavázány k mlčenlivosti vůči společnosti Alodokter, která se zavázala zachovávat důvěrnost informací.

Některé ze třetích stran, které od nás obdrží osobní údaje, se mohou nacházet mimo vaši zemi nebo zemi, kam byly údaje odeslány (souhrnně „ jurisdikci domovské země “), včetně zemí, kde se Alodokter nachází. I když mají třetí strany často povinnosti týkající se soukromí a důvěrnosti, souhlasíte s tím, že tam, kde to zákon povoluje, se tyto povinnosti mohou lišit a nejsou tak přísné jako ustanovení zákona o ochraně soukromí v domovské jurisdikci. V těchto případech nejsme odpovědní za prosazování zákonů v jurisdikci domovské země a podle těchto zákonů nemůžete žádat nápravu.

4. ULOŽENÍ INFORMACÍ

Při obdržení žádosti o deaktivaci vašeho účtu Alodokter deaktivuje váš účet a archivuje vaše osobní údaje. Archivované informace budou uchovávány po dobu 5 let (nebo déle, pokud to vyžaduje zákon), aby byly splněny zákonné povinnosti. Veškeré informace, které povolíte sdílet s poskytovateli služeb prostřednictvím naší platformy, budou poskytovateli služeb uchovány, dokud nevyprší jejich smlouva s námi. Informace, které neidentifikují osobu, mohou být pro analýzu uchovávány po neomezenou dobu.

5. ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ

Všechna data jsou uložena pouze na našich serverech na vysoce zabezpečené platformě. Podnikáme všechny nezbytné kroky k zajištění bezpečného doručení osobních údajů před jejich přenosem přes internet z vašeho počítače nebo osobního zařízení na naše servery a k zabezpečení osobních údajů uložených v našich systémech. Měli byste si však být vědomi toho, že při odesílání informací přes internet vždy existuje riziko, protože neexistuje žádná záruka, že přenos dat je 100% bezpečný a bez rizika ze strany jiných stran, které hledají způsoby, jak mařit naše bezpečnostní systémy. V důsledku toho, přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit ani zajistit bezpečnost a soukromí jakýchkoli osobních údajů, které nám poskytnete, a vy je odesíláte na vlastní riziko.

6. OMEZENÍ ZALOŽENÉ NA VĚKU

Přístupem na Platformu a/nebo používáním Služby prohlašujete a zaručujete, že jste jednotlivec, který je ze zákona oprávněn uzavřít závaznou smlouvu podle zákonů Indonéské republiky v těchto podmínkách a že jste na adrese ve věku alespoň 21 let nebo ženatý a není v opatrovnictví. Pokud je vám méně než 21 let a nejste vdaná, musíte získat povolení od svého rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud neuvedete jinak, při přístupu na Platformu a/nebo používání Služby předpokládáme, že máte zákonný nárok na vstup do těchto Smluvních podmínek podle indonéského práva.

Rodiče nebo zákonní zástupci a poskytovatelé služeb mohou poskytovat a uchovávat osobní údaje o jiných lidech, včetně dětí a nezletilých. Každý uživatel, který poskytuje, ukládá nebo přenáší informace jménem dítěte/osoby pod opatrovnictvím, je výhradně odpovědný za poskytování, používání a přenos takových informací.

7. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Platforma obsahuje odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami, včetně, ale nikoli výhradně, stránek třetích stran, které mohou zobrazovat ochrannou známku Alodokter. Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran. Tyto další webové stránky mohou umístit cookies sebe nebo jiné soubory ve vašem počítači shromažďují vaše osobně identifikovatelná data nebo informace. Jiné stránky splňují různé předpisy týkající se použití nebo zpřístupnění osobních údajů, které jim poskytnete. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení jiných webových stránek, které navštívíte.

8. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na platformě. Vaše další používání platformy bude znamenat váš souhlas a přijetí těchto změn.

9. KONTAKTUJTE NÁS

Indonéský zákon na ochranu soukromí dává jednotlivcům právo na přístup, úpravu a odstranění jejich osobních údajů. Pokud si přejete změnit nebo smazat informace, které o vás uchováváme, kontaktujte nás níže.

Budeme vás písemně informovat, pokud dojde k selhání ochrany důvěrnosti vašich osobních údajů v našich elektronických systémech, jak to vyžadují platné zákony.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, napište nám na adresu [email protected]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité.

Tyto zásady ochrany osobních údajů („ Zásady ochrany osobních údajů “) popisuje, jak nakládáme a zabezpečujeme osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich platforem. Používáním našich platforem souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí našich smluvních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že definované termíny použité v našich Podmínkách a podmínkách jsou zde převzaty, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak. Všechny odkazy na „vy“ nebo „vaše“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na zákazníky a poskytovatele služeb společnosti Alodokter (podle situace).

1. VAŠE INFORMACE

Informace, které se shromažďují, když používáte platformy, přijímáte nebo poskytujete služby, zahrnují následující:

A. Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zahrnují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu, kterou zadáte při registraci na našich platformách. Zahrnuje také další osobně identifikovatelné informace, které se můžete rozhodnout přidat do svého účtu, např. životopis.

B. Osobní zdravotní údaje zákazníků

Osobní zdravotní údaje zákazníků zahrnují pohlaví, známý zdravotní stav, léky, alergie, očkování, anamnézu, zdravotní cíle, záznamy o zdravotním deníku, stejně jako lékařské předpisy, zprávy a soubory, které zákazníci čas od času nahrávají na platformy.

C. Obchodní informace poskytovatelů služeb

Poskytovatelé služeb poskytnou své profilové informace a také zdravotnické služby, které nabízejí prostřednictvím platforem. Poskytovatelé služeb rovněž poskytnou preferovaný způsob platby a fakturační adresu pro platby v souvislosti se službami, které poskytují. Alodokter může uchovávat údaje o kreditní kartě nebo údaje o jakékoli jiné platební metodě.

D. Provozní údaje

Aby Alodokter zlepšil vaši zkušenost s používáním platforem, používá Alodokter soubory cookie, protokoly serverů a další podobné mechanismy k umožnění určitých funkcí, zlepšení služeb, sledování používání služeb a pro marketingové účely v rámci platforem i mimo ně. Tyto mechanismy se používají k uložení uživatelských preferencí, zachování nastavení relací, napomáhání k automatické autentizaci často používaných služeb, pokud to vaše nastavení vyžaduje, ak povolení dalších podobných funkčních požadavků. K deaktivaci cookies při používání našich webových služeb můžete použít nastavení prohlížeče, může to však vést k tomu, že některé funkce a služby Alodokter nebudou správně fungovat. Naši partneři – třetí strany mohou také automaticky přijímat a zaznamenávat takové neosobní informace nebo anonymizovaná data o vašich online aktivitách v průběhu času.

2. SBĚR A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

Generál

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být shromažďovány a používány společností Alodokter pro následující nebo související účely:

i. umožňuje vám používat nebo přistupovat k interaktivním funkcím nebo zabezpečeným oblastem našich platforem, pokud se tak rozhodnete;

ii. provádění příslušných šetření informací, které jste poskytli;

iii. řízení nebo řešení jakýchkoli stížností, dotazů nebo vyšetřování, kterých se účastníte;

iv. provádění jakýchkoli činností souvisejících s interními požadavky na dodržování předpisů Alodokter, a to i ve vztahu k vnitřním pravidlům, zásadám a postupům společnosti Alodokter;

proti. kontrola a monitorování elektronické komunikace a obchodování s osobními účty;

vi. jakékoli podání nebo informace požadované nebo požadované vládním, regulačním a/nebo statutárním orgánům (včetně žádostí zámořských vládních, regulačních a/nebo statutárních orgánů);

vii. zpracování citlivých osobních údajů (které mohou zahrnovat osobní zdravotní údaje týkající se zdravotního stavu nebo demografických údajů) pro účely sledování a pro správu výhod nebo pro jiné doplňkové účely;

viii.jak je to přiměřeně požadováno pro poskytování nebo příjem služeb třetích stran;

ix. žádosti o due diligence od regulátorů, protistran, klientů Alodokteru a finančních institucí;

X. Kontaktní informace v případě nouze;

xi. jakýkoli jiný účel požadovaný nebo povolený zákonem.

Budeme se také zabývat určitými informacemi, jak je popsáno níže.

B. Osobní zdravotní údaje zákazníků

Osobní zdravotní údaje zákazníka poskytnuté prostřednictvím platforem a/nebo prostřednictvím služeb, které zákazník veřejně nezpřístupňuje, nebudou sdíleny, zveřejněny ani zobrazeny nikomu jinému než samotnému zákazníkovi a příslušným poskytovatelům služeb, které si zvolí. konzultovat, které budou použity Poskytovateli služeb za účelem poskytování Služeb vám. Vaši poskytovatelé služeb budou mít přístup k vašim osobním zdravotním informacím. Vaši poskytovatelé služeb budou moci aktualizovat vaše osobní zdravotní údaje přidáním poznámek k recenzím, zdravotních cílů a sledování zpětné vazby relevantní v rámci služeb, které využíváte.

Poskytovatelé služeb mohou dle vlastního uvážení kdykoli ukončit jakékoli služby poskytované kterýmkoli Zákazníkům a v takovém případě již po ukončení nebudou mít přístup k příslušným osobním zdravotním údajům Zákazníků.

Zákazníci mohou sdílet své osobní zdravotní údaje s ostatními podle vlastního uvážení. Alodokter nenese odpovědnost za dodržování zásad ochrany osobních údajů ostatními, kteří budou prohlížet a používat informace, které se zákazníci rozhodnou sdělit ostatním.

C. Informace o platbě

Naši poskytovatelé plateb jako třetí strany budou mít přístup k údajům o vaší platební metodě a fakturační adrese v době provádění nebo přijímání plateb (podle potřeby) za naše plány předplatného. Jsou vázáni závazky z obchodní smlouvy s ohledem na bezpečnost a důvěrnost. Nejsme odpovědní za jakékoli porušení soukromí nebo bezpečnosti vyplývající z nebo v souvislosti s poskytovateli plateb třetích stran. Alodokter může ukládat údaje o kreditní kartě nebo o jakýchkoli jiných online platebních metodách, které se rozhodnete použít.

D. Kontaktní informace

Platformy vám čas od času zašlou komunikaci (e-mail a další oznámení) podle vašeho nastavení oznámení. Při registraci budete požádáni o ověření vaší e-mailové adresy. Vaše kontaktní údaje mohou být také použity pro služby zákaznické podpory. Kromě toho můžeme použít vaše kontaktní údaje, abychom vám poskytli informace o našich produktech a službách. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si již nepřejete dostávat takové informace nebo sdělení od nás, postupujte prosím podle pokynů k odhlášení, které jsou uvedeny v kterékoli komunikaci.

E. Anonymizovaná data

Alodokter může analyzovat anonymizované a agregované informace shromážděné prostřednictvím platforem za účelem vyhodnocení trendů a zájmů používání, profilování, marketingu, vzorců požadavků a měření účinnosti Služeb a dalšího obsahu. Takové anonymizované a agregované informace nejsou považovány za osobní údaje.

Podle platných indonéských zákonů na ochranu údajů máme povinnost zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Proto nám prosím oznamte jakékoli změny vašich údajů na adrese [email protected]

3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

S osobními údaji společnosti Alodokter bude nakládáno v souladu s platnými zákonnými požadavky v Indonésii.

V souladu s indonéskými zákony na ochranu soukromí si můžeme vyměňovat vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud:

i. máme zákonnou, regulační nebo profesní povinnost dodržovat vymáhání práva a právní procesy a také postupy dodržování předpisů, včetně; k zabránění nebo zastavení jakékoli nezákonné, neetické nebo právně napadnutelné činnosti; k ochraně vašich, našich nebo jiných práv a bezpečnosti; dodržovat požadavky na boj proti praní špinavých peněz; vymáhat nebo uplatňovat naše Podmínky; nebo k ochraně práv a zájmů, majetku nebo bezpečnosti společnosti Alodokter nebo jiných;

ii. všechna nebo v podstatě všechna aktiva společnosti Alodokter jsou sloučena nebo získána třetí stranou, nebo rozšiřujeme nebo reorganizujeme naše podnikání, v takovém případě mohou být vaše osobní údaje součástí převedených nebo sloučených aktiv nebo můžeme potřebovat převod vaše údaje novým subjektům nebo třetím stranám, jejichž prostřednictvím bude naše podnikání prováděno;

iii. za daných okolností je důležité sdělit informace vašemu zaměstnavateli nebo místu podnikání, vašim odborným poradcům a stranám, se kterými máme ujednání o společné propagaci (jako jsou společně sponzorované akce);

iv. poskytujeme anonymní statistické informace o uživatelích našich platforem a související informace o používání renomovaným třetím stranám, včetně analytiků a poskytovatelů vyhledávačů;

proti. využíváme zástupce, dodavatele nebo poskytovatele služeb třetí strany k poskytování služeb, které zahrnují zpracování dat, například archivaci, audit, kontrolu referencí, odborné poradenství (včetně právního, účetního, finančního a obchodního poradenství), zásilkovou službu, doručení, technologii, webové stránky, výzkum, bankovnictví, platby, kontakt s klientem, zpracování dat, pojištění, forenzní služby, podpora při soudních sporech, marketingové a bezpečnostní služby; a

vi. tyto strany mají vůči společnosti Alodokter povinnost mlčenlivosti, která se zavázala, že bude tyto informace držet v tajnosti.

Některé ze třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje, se mohou nacházet mimo vaši zemi nebo zemi, ze které byly údaje poskytnuty (souhrnně „ jurisdikci původu “), a to i v zemích, kde má Alodokter zastoupení. I když tyto třetí strany budou často podléhat povinnosti ochrany soukromí a důvěrnosti, souhlasíte s tím, že tam, kde je to zákonné, se tyto povinnosti mohou lišit a být méně přísné než požadavky zákonů na ochranu soukromí v jurisdikci původu. V těchto případech nejsme zodpovědní za zavedení zákonů jurisdikce původu a možná nebudete moci žádat nápravu podle těchto zákonů.

4. UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Po obdržení žádosti o deaktivaci vašeho účtu Alodokter deaktivuje váš účet a archivuje vaše osobní údaje. Archivované informace budou uchovávány po dobu 5 let (nebo déle, pokud to vyžaduje zákon), aby bylo možné splnit zákonné povinnosti. Veškeré informace, které jste povolili sdílet s poskytovateli služeb prostřednictvím našich platforem, budou těmito poskytovateli služeb nadále uchovávány, dokud neukončí jejich smlouvy s námi. Informace, které neumožňují identifikaci osob, mohou být uchovávány po neomezenou dobu pro účely analýzy.

5. ZABEZPEČENÍ PŘENOSU A SKLADOVÁNÍ

Všechna data jsou uložena pouze na našich serverech na vysoce zabezpečené platformě. Přijímáme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečného přenosu vašich osobních údajů před jejich přenosem přes internet z vašeho osobního počítače nebo zařízení na naše servery a k zabezpečení takových osobních údajů uložených v našich systémech. Měli byste si však být vědomi možného rizika spojeného s přenosem informací přes internet, protože nelze zaručit 100% bezpečnost žádného přenosu dat a rizika, že ostatní najdou způsob, jak varovat naše bezpečnostní systémy. V důsledku toho, přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost a soukromí osobních údajů, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

6. OMEZENÍ NA ZÁKLADĚ VĚKU

Přístupem na platformy a/nebo používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že jste jednotlivec, který je právně způsobilý uzavřít závaznou smlouvu podle zákonů Indonéské republiky, zejména těchto Smluvních podmínek, a že jste alespoň 21 let nebo ženatý a není pod opatrovnictvím. Pokud je vám méně než 21 let a nejste ženatý/vdaná, musíte získat souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud neuvedete jinak, při přístupu k platformám a/nebo používání služeb předpokládáme, že jste právně způsobilí vstoupit do smluvních podmínek podle indonéského práva.

Rodiče nebo zákonní zástupci a poskytovatelé služeb mohou poskytovat a uchovávat osobní údaje o ostatních, včetně nezletilých a dětí. Každý uživatel poskytující, ukládající nebo předkládající informace jménem dítěte/osoby v opatrovnictví přebírá plnou odpovědnost za předložení, použití a přenos takových informací.

7. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Platformy obsahují odkazy na jiné stránky provozované třetími stranami, včetně, ale nejen, stránek třetích stran, které mohou zobrazovat ochranné známky Alodokter. Nevykonáváme kontrolu nad webovými stránkami třetích stran. Tyto další webové stránky mohou do vašeho počítače umisťovat své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje. Jiné stránky se řídí odlišnými pravidly týkajícími se použití nebo zpřístupnění osobních údajů, které jim poskytnete. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení jiných webových stránek, které navštěvujete.

8. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času upraveny. Jakékoli úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na platformách. Další používání platforem bude představovat váš souhlas a přijetí jakýchkoli takových úprav.

9. KONTAKTUJTE NÁS

Indonéské zákony na ochranu soukromí dávají jednotlivcům právo na přístup k jejich osobním údajům, jejich úpravu a vymazání. Pokud byste chtěli změnit nebo odstranit informace, které o vás uchováváme, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

Pokud dojde k jakémukoli selhání ochrany důvěrnosti vašich osobních údajů v našem elektronickém systému, jak to vyžadují platné zákony, budeme vás písemně informovat.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, napište nám na adresu [email protected]